Dr.Abebe Gemechu- VP Research and Technology Transfer

Yuunivarsiitiin Riifti Vaalii Ummata keenya Naannoo Somaaleetii Buqqa’ee Magaalaa Bishaan Gurraachaa qubateef Gumaacha godhe. Haaluma kanaan Re’oota 34fi Sangoota 10 gumaacheera. Gumaachi godhame Rakkoo hawaasa ofii waliin qooddachuu fi Kabaja Ayyaana Sooma Hiikkaa Obboloota Musliimaa sababeeffachuudhaa. Akka waliigalatti deeggarsa baasii kuma shibbaa olitti tilmaamu baasii kan ta’eedha.

Fikadu Ashenafi – VP Adminstration and BD – From-Archive

I/Ptti, Hoogganaan Damee Bulchiinsaafi Guddina dhaabbatichaa Obbo Fiqaaduu Ashannaafii gumaata kana Ummataaf kan geessaniifi Hawaasa keenyas waan danda’amuun akka cinaa dhaabbatan ibsaniiru.

 

 

 

Dr.Abebe Gemechu- VP Research and Technology Transfer

I/Ptti, Hoogganaan Damee Qorannoofi Babaldhina Tekinoolojii, Dr.Ababaa Gammachuu gama isaaniitiin Ayyaana Sooma hiikkaa kanaan baga isiniin gahe erga jedhanii Hawwii gaarii kabaja Ayyaanichaa ibsanii booda, Yuunivarsiitiin Riifti Vaalii yeroo kamuu rakkoo hawaasa isaa cinaa akka jiru ibsaniiru.
Suuraan muraasni qophichaa fudhataman kan asii gadiiti.

 

Rift Valley University (RVU) has donated 34 goats and 10 bulls for the people who were displaced from Ethiopian Somali Regional State and settled in Ormoia Regional State in Bishaan Gurraachaa town.The donation was made to share the pain of fellow citizen and enable them celebrate EId Alfitr along other Muslim sisters and brothers .Totally more than three hundred thousand Birr was spent to purchase those livestocks.

Ato Fikadu Ashenafi, RVU Vice President for Administration and Development handed over the livestock to the displaced people and promised to support them with all available means.

Dr.Abebe RVU Vice President for Research and Technology Transfer on his part wished them Happy Eid and extended the sympathy and support of Rift Valley community for their follow displaced people.
The pictures depicted below are the livestock handed over to the displaced people .

ለወገን ደራሽ ወገን ነው
የሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ከዚህ በፈት ከኢትዮጵያ ሱማሌ ክልል ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን እና በጌዴኦ ዞን በገደብ መጠለያ ለሚገኙ ተፈናቃዩች የገንዘብና የቁሳቁሰ ዕገዛ ማድረጉ ይታወሳል። ዛሬም ከመኖርያ ቄያቸው ተፈናቅለው ከኦሮሚያ ክልል በጥቁር ውሃ አካባቢ ለሠፈሩ ተፈናቃዮች የኢድ አልፈጠር በዓልን በደስታ ለማክበር እንድችሉ ወደ ሦሰት መቶ ሺ ብር ወጪ በማድረግ 10 ከብቶኝንና 34 ፍዬሎችን ገዝተው አበርክቷል ።
አቶ ፍቃዱ አሸናፊ የሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ የአስተዳደር እና ልማት ምክትል ኘሬዝደንት ወገኖቻችን በዓሉን በደመቀ ሁኔታ እንድያከብሩ ለወገን ደራሽ ወገን ነው ከጎናቸሁ ነን በመለት ለተፈናቃዮች የተገዙትን ከብቶችና ፍየሎች አስረክበዋል ።

በመቀጠልም ዶ/ር አበበ ገመቹ የሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ የምርምር እና የቴክኖሎጂ ሸግግር ምክትል ኘሬዝደንትእነኳን ለኢድ አልፈጠር በዓል በሰለም አደረሳችሁ ካሉ በኋላ ዩኒቨርሲቲው በቀጣይም ወደነበሩት ቄያቸው ተመልሰው እሰክትሰፍሩ ድረሰ የዩኒቨርሲቲው ክትትልና ዕገዛ እንደማለያቸው ቃል ገብተዋል ።
ከታች የሚታዩት ፎቶግራፎች ተገዝተው ለተፈናቀሉ ውጥኖችን የተሰጡ ናቸው።


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here