Odeessi Biiroo Dhimmoolee Komiyunikeeshinii Kutaa Magaalaa Boolee Eebila 03/2012 akka addeessutti Dameen Yuunivarsiitii Riifti Vaalii Abbichuu sochii tatamsayiinsa dhibee Koronaavaayireesii maqsuu keessatti meeshaalee qulqullinaa qarshii 125,000 baasu, uffata sirnaa(gaawonii) hojjettota fayyaa baay’ina 250 fi Saniitaayizarii gumaachuun dirqama tajaajila hawaasaa ba’eera.
Haaluma kanaana ‘Higher Education Relevance and Quality Agency'(HERQA)’n madda odeessa olitti tuqamee tuquun Yuunivarsiitii Riifti Vaaliif galata galcheera. Yuunivarsiitichis ergamoolee isaa sadan keessaa tajaajila uummata ba’uusaa cimsee kan itti fufu ta’uusaa irra deebi’uun ni mirkaneessa. Dhaabnanni Barnoota Olaanaa kamuu tajaajila uummataa irratti xiyyeeffanaa cimaa taasisuun hojii baruu fi barsiisuu fi qorannoo irratti jaabaatanii hojjechuu qabu jechuun dhaamsa dabarsa.
Dabalataanis, harka wal-qabannee rakkoo jabaa bara keenya keessa uummata keenya quunnamne irraa haa qolannu jedha!
Yuunvarsiitii Riifti Vaalii

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here